LogowanieJak założyć konto?

Godziny urzędowania

poniedziałki, czwartki, piątki
w godzinach 7:00 - 15:00

wtorki w godzinach 9:00 - 17:00

UWAGA!  Środy
są dniami bez interesantów!

Jak do nas trafić?

Wpisz miejsce, w którym się aktualnie znajdujeszSpółdzielnia Mieszkaniowa w Aleksandrowie Łódzkim, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates
Historia spółdzielni PDF Drukuj

Powstanie Spółdzielni Mieszkaniowej w Aleksandrowie Łódzkim nastąpiło w dniu 19 maja 1959 r., kiedy to  w obecności 26 osób odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie Spółdzielni, na którym powołano do życia Spółdzielnię  Mieszkaniową „Lokator”. W tym też dniu uchwalono i przyjęto statut,  ukonstytuowała się Rada Nadzorcza, której przewodniczącym został Pan Henryk Żebrowski oraz wybrano Zarząd w składzie:

Stankiewicz Władysław – przewodniczący
Olborski Zygmunt- z-ca przewodniczącego
Żygo Stanisław – sekretarz

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Powiatowego dla Miasta Łodzi w dniu 22 czerwca 1959 r. Pierwszy budynek z tzw. budownictwa Rad Narodowych , posiadający 26 mieszkań zasiedlono w listopadzie 1959 roku, jednocześnie rozpoczęto budowę następnego. W związku z rozszerzeniem działalności związanej z budową bloku w Andrespolu w dniu 22 listopada 1967 r. zmieniono nazwę Spółdzielni  na Powiatową Spółdzielnię Mieszkaniową w Aleksandrowie Łódzkim, a w dniu 23 kwietnia 1976r. na Spółdzielnię Mieszkaniową w Aleksandrowie Łódzkim. W okresie 50 letniej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Aleksandrowie Łódzkim wybudowano łącznie 82 budynki mieszkalne wielorodzinne z 3829 mieszkaniami, 9 budynków z 73 segmentami jednorodzinnymi i budynek mieszkalno- usługowy z 7 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 186830m2. Ponadto Spółdzielnia wybudowała pawilony, budynki usługowe o łącznej powierzchni 6334 m2, oraz 123 garaże o  powierzchni 2333 m2. W roku 1991 wybudowano nową siedzibę Spółdzielni przy ul. Dmowskiego1, zwalniając zajmowane mieszkania zajęte na biura.

Spółdzielnia eksploatuje również 2 budynki administracyjno- techniczne, budynki  Zespołu Remontowo- Konserwacyjnego, 3 lokalne kotłownie  gazowo-olejowe, 2 węzły grupowe CO. Ogółem powierzchnia eksploatacyjna  Zasobów Spółdzielni wynosi 194 620 m2, w tym lokali użytkowych  5650 m2. oraz garaży 2333 m2. Na dzień 31 grudnia 2011 r. Spółdzielnia liczyła 4791 członków oraz 106 członków oczekujących, a zasoby mieszkalne zamieszkiwało 10000 osób. Przez wiele lat  podstawowym przedmiotem działalności Spółdzielni było  zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych swych członków przez budowę kolejnych mieszkań. Obecne działania Spółdzielni skupiają się na zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi i należytym ich utrzymaniu pod względem technicznym. Ponadto Spółdzielnia prowadzi działalność społeczno- wychowawczą na rzecz naszej młodzieży w 5 świetlicach w tym jednej modelarni i tzw. harcówce, gdzie organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Budynki spółdzielni są wyposażone w telewizję kablową. W uznaniu za prowadzoną działalność  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Aleksandrowie Łódzkim została w roku 1997 wyróżniona medalem „za zasługi dla spółdzielczości” przez Krajową Radę Spółdzielczą. Spółdzielnia jest członkiem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych R.P..